سیستم دانخوری اتوماتیک بشقابی

آذر ۱۲ام, ۱۳۹۵|۰ Comments

سیستم دانخوری اتوماتیک بشقابی    سیستم دانخوری بشقابی،جدیدترین نوع دانخوری اتوماتیک میباشد که بشقاب

سیستم آبخوری اتوماتیک(نیپل)

آذر ۲ام, ۱۳۹۵|۰ Comments

سیستم آبخوری اتوماتیک(نیپل)   در سالهای اخیر، یکی از متداولترین سیستمهای آبخوری مورد استفاده

سیستم دانخوری اتوماتیک (بشقابی)

آذر ۲ام, ۱۳۹۵|۰ Comments

  سیستم دانخوری بشقابی یا اوگری سیستم دانخوری بشقابی از جدیدترین نوع دانخوری اتوماتیک