1759298

 

 

 

کانال تلگرام لوازم مرغداری فارم گستر

 

https://t.me/poultrye

فروش تجهیزات و لوازم مرغداری با قیمت مناسب

لوازم دانخوری اتوماتیک بشقابی یا اوگری

لوازم آبخوری اتوملتیک نیپل

دانخوری دستی

آبخوری اتوماتیک جامبو

آسیاب میکسو و بالابر

ذخیره و انتقال دان از انبار تا سالن های پرورش

انواع ترازو ها و فرقان های ترازو دار دیجیتال

بیل برقی(تخلیه دان)

سیستم مهپاش یا رطوبت ساز

سیستم هوادهی دریچه اینلت به صورت دستی و اتوماتیک

شاتر های ورودی هوا به صورت دستی و اتوماتیک

هواکش های 140*140

هواکش های 120*120

هواکش های 100*100

هواکش های طرح ایلکا 30 الی 70

هواکش های سیرکوله

انواع تابلو های برق سر سالن

تابلو های نیمه اتوماسیون با کارکرده ساده

سیستم پرس پلت دان برای مرغداری های 10 هزار قطعه ای به بالا

سیستم های پرس پلت های خشک

دانخوری زنجیری نو و کارکرده

سیستم های خنک کننده کولینگ پد ( پد سلولزی)

سیستم های گرمایشی جت هیتر و هیتر های کابینتی

قیمت فروش تجهیزات و لوازم مرغداری با قیمت مناسب

قیمت لوازم دانخوری اتوماتیک بشقابی یا اوگری

قیمت لوازم آبخوری اتوملتیک نیپل

قیمت دانخوری دستی

قیمت آبخوری اتوماتیک جامبو

قیمت آسیاب میکسو و بالابر

قیمت ذخیره و انتقال دان از انبار تا سالن های پرورش

قیمت انواع ترازو ها و فرقان های ترازو دار دیجیتال

قیمت بیل برقی(تخلیه دان)

قیمت سیستم مهپاش یا رطوبت ساز

قیمت سیستم هوادهی دریچه اینلت به صورت دستی و اتوماتیک

قیمت شاتر های ورودی هوا به صورت دستی و اتوماتیک

قیمت هواکش های 140*140

قیمت هواکش های 120*120

قیمت هواکش های 100*100

قیمت هواکش های طرح ایلکا 30 الی 70

قیمت هواکش های سیرکوله

قیمت انواع تابلو های برق سر سالن

قیمت تابلو های نیمه اتوماسیون با کارکرده ساده

قیمت سیستم پرس پلت دان برای مرغداری های 10 هزار قطعه ای به بالا

قیمت سیستم های پرس پلت های خشک

قیمت دانخوری زنجیری نو و کارکرده

قیمت سیستم های خنک کننده کولینگ پد ( پد سلولزی)

قیمت سیستم های گرمایشی جت هیتر و هیتر های کابینتی

کانال تلگرام تجهیزات مرغداری فارم گستر.